Norrtäljeån som den ser ut 2015-12-15

 

 

MARKNADSAFTON

Fredag den 27 maj är det som vanligt Marnadsafton. Norrtälje Sportfiskare ordnar då prova på för flugfiske, flugfiskespö och instruktörer finns på plats. Regnbåge kommer att sättas ut, så chansen att få något på kroken är stor. Vi ordnar även med en liten metartävling för de mindre med priser till alla samt korv o dricka. Metspön, mask och instuktörer finns på plats. Vi är som vanligt på plats vid våran klubblokal Gamla Elverket. Kolla annonsen i NT dagarna innan.

VÄLKOMNA! Ler stort

 

Söndag den 29 maj genomförs metartävlingen HASSES MINNE.

Plats: Borgmästarholmen.

Tid: 1000-1400.

Välkomna!Galen

 

 

Norrtäljeån oktober.

I höst har det varit mycket god uppgång av havsöring i ån. God vattenföring hela hösten har gjort att det är svårt att få grepp om hur stor uppgången har varit. Mycket fisk har setts på olika platser längs ån. Storleken på fisk varierar givetvis men relativt stora öringar har setts. Vikten kan vara svår att bedöma, men längden på öringar mellan 60-80 cm har iakttagits.

Beträffande lekgropar finns det 8-10 fullt synliga och här har öringen lekt sedan slutet på september och det är inte slut än.

Restaurering av ån har pågått sedan i våras med olika projekt vilket vid vissa tillfällen kan ha stört fisken.

Lekplatser har kompletterats med mera grus och stora stenar har lagts ut för att få en mer naturlig strömfåra.

Vi har också planterat ut öringssmolt som tidigare år. Med tanke på detta tror vi på en fin framtid för Norrtäljeån vad avser strövområde och flugfiske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tackar COLORAMA RIMBO för försäljning av fiskekort för Rimbo-Långsjön och skänkt provisionen på 10% till fiskevård.