Välkommen till vår webbsida

Möten 2018

Månadsmöten klubblokalen 19.00 

8 jan, 12  feb,9 april, 7 maj, 8 okt o 12 nov

Styrelsemöten klubblokalen 19.00

15 jan, 19 feb, 19 mars, 16 april, 17 sep, 19 nov.


Årsmöte klubblokalen  19.00 klubblokal.

2018-03-12