Välkommen till vår webbsida

Välkommen till vår webbsida

Möten 2019

Månadsmöten klubblokalen 19.00 

4 jan, 11feb, 8 april, 13maj, 14 okt 

Styrelsemöten klubblokalen 19.00

21 jan, 18 feb, 18 mars, 15 april, 16 sep, 18 nov.


Årsmöte klubblokalen  19.00

2019-03-11