Har du frågor och funderingar - kontakta oss

Ordförande: Cool
Kenneth Jonsson
Telefon 0176-170 02, Mobil 070-673 97 83
kenneth.jonsson.65@gmail.com

Kassör
:Cool
Hans-Olof Gustafsson
Telnr: 070-5560230
hansolof.gustafsson@telia.com

 
Sekreterare:Cool
Håkan Jonsson
Telnr: 070-9446422

 

Ansvarig medlemsregistreringCool
Hans-olof Gustavsson
Tel. 070-5560230
hansolof.gustafsson@telia.com


Tävlingsledare:Arg
Thomas Pettersson

Tel. 073-7554257

thomaspetters@hotmail.com

 

Bankgiro: 445-7222