GUBBLIGAN 2018

2018

 Tomtsjön

 Åkeröfjärden

 Närdingen

 Lill Närdingen

 Kyrksjön

 Stor Närdingen

 Erken

 Limmaren

Namn

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

ANDERSSON NILS

 

 

 870

 5

 320

 10

 290

 12

 1650

 3

 

 

 

 

 490

 7

BENGTSSON SUNE     400

 2380

 7

 630

 10

 340

 9

 1920

 1

 1290

 620

 4

 2766

11

 1730

 2

DELLERT STEFAN

 4320

 2

 1050

 4

 700

 2

 700

 4

 

 

 

 

 

 

 650

 6

DALKVIST TOMMY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVSSON HANS    630

629

15 670

 9

 440

 6

 350

 8

 1320

 4

 320

 9

 3449

 7

 1410

 4

HALVARDSSON BO

2071 

 8

 

 

 130

 12

 190

 13

 

 

 

 

 3409

 8

 

 

JANSON CLAES

 3056

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONSSON ROLF

 1985

 9

 830

 7

 

 

 300

 11

 1120

 6

 480

 6

 6180

 1

 180

 11

Pettersson Jonny

 

 

 

 

 

 

 

 

 610

 9

 

 

 

 

 

 

KOPPARBERG BERTIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESKININEN REIJO     272

 1632

 11

 400

 11

 380

 8

 410

 6

 1750

 2

 400

 7

 4297

 3

 800

 5

LAMBERTS WINFRID

 1031

 14

 850

 6

 25

 13

 380

 7

 

 

 

 

 6115

 2

 270

 9

PERSSON HANS   360

 2391

 6

 1750

 2

 600

 3

 1100

 2

 660

 8

 130

 11

 2164

 12

 1920

 1

SUNDMAN TOMMY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRNQVIST CONNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 300

 10

 3864

 6

 

 

ÖSTERBERG KURT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRNQVIST W    290,760

 1904

 10

 1910

 1

 500

 4

 40

 15

 440

 10

 20

 13

 

 

 180

 11

AXELSSON BÖRJE     420

 

 

 0

 12

 

 

 40

 15

 

 

 520

 5

 400

 14

 80

 13

JONSSON KENNETH

 

 

 0

 12

 400

 7

 150

 14

 

 

 1070

 2

 2923

 9

 1480

 3

ERIKSSON LEIF

 1431

 12

 

 

 490

 5

 340

 9

 

 

 120

 12

 2060

 13

 

 

 LARS SUNDBERG       746

 7598

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LYMAN KENNETH

 1389

 13

 

 

 1730

 1

 470

 5

 

 

 

 

 3915

 5

 

 

 ANDERSSON BÖRJE

 2526

 5

 1440

 3

 200

 11

 330

 10

 680

 7

 670

 3

 2821

 10

 450

 8

 Alpo

 

 

 760

 8

 

 

 770

 3

 2920

 1

 1350

 1

 4233

 4

 220

 10

GUBBPIMPELN 2017

 SAMMANLAGT

Närdingen

Tomtasjön

Kyrksjön

Largen

Rimbo-Långsjön

Havet

Kula Erken

SLUTSTÄLLNING

Sjö9

Sjö10

Namn

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

 

ANDERSSON NILS

 649

 14

 1738

 9

3216 

 10

2530 

 4

 1602

 9

 610

 2

5158

 

 

 7

 

 

 

 

 

BENGTSSON SUNE

 5455

 2

 2278

 6

4243 

 3

1150 

 12 

 2880

 4

 312

 4

4640

 

 

 3

 

 

 

 

 

DELLERT STEFAN

 7371

 1

 3127

 2

2024 

 15

4033 

 1 

 1498

 10

 320

 3

4968

 

 

 1

 

 

 

 

 

KOPPARBERG BERTIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 1375

 11

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

GUSTAVSSON HANS

 654

 13

 578

 18

1470 

 17

1167 

 10 

 487

 16

 

 

2941

 

 

 17

 

 

 

 

 

HALVARDSSON BO

 1414

 9

 1283

 13

2425 

 12

 

 

 1022

 13

 

 

5387

 

 

 15

 

 

 

 

 

JANSON CLAES

 1260

 11

 2295

 5

3486 

 7

210

 16

 

 

 

 

6811

 2

 

 13

 

 

 

 

 

JONSSON ROLF

 1107

 12

 2489

 4

4173 

 5

 1536

 8

 3371

 2

 

 

4632

 

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

ERIKSSON LEIF

 429

 15

 668

 17

3471 

 8

 1075

 13

 

 

 

 

4103

 

 

 16

 

 

 

 

 

LESKININEN REIJO

 1445

 8

 1201

 16

3548 

 6

 924

 14

 2097

 5

 0

 0

5911

 

 

 9

 

 

 

 

 

LAMBERTS WINFRID

 

 

 2555

 3

4301 

 2

 210

 16

 275

 17

 

 

6594

 5

 

 12

 

 

 

 

 

PERSSON HANS

 1950

 4 

 1926

 8

3448 

 9

 1401

 9

 1989

 6

 119

 6

5678

 4

 

 8

 

 

 

 

 

SUNDMAN TOMMY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

TÖRNQVIST CONNY

 1491

 7

 1256

 14

2488 

 11

 730

 15

 614

 15

 0

 0

4420

 

 

 14

 

 

 

 

 

ÖSTERBERG KURT

 

 

 

 

1749 

 16

 

 

 234

 17

 

 

4318

 

 

 -

 

 

 

 

 

TÖRNQVIST WILLY

 1298

 10

 1324

 12

2124 

 14

 1653

 7

 1318

 12

 211

 5

 

 

 

 10

 

 

 

 

 

AXELSSON BÖRJE

 

 

 

 

418 

 19

 50

 18

 Tyvärr

 19

 

 

829

 

 

 -

 

 

 

 

 

JONSSON KENNETH

 1677 

 6

 1230

 15

585 

 18

 

 

 

 

 

 

2875

 

 

 -

 

 

 

 

 

SKÖLD JANETTE

 

 

 1539

 10

2409 

 13

 2105

 6

 1647

 8

 

 

5531

 

 

 11

 

 

 

 

 

PARTANEN ALPO

 1811

 5

 2093

 7

4835 

 1

 2527

 5

 3039

 3

 

 

6630

 3

 

 5

 

 

 

 

 

LYMAN KENNETH

 2713

 3

 1494

 11

4208 

 4

 3033

 2

 1879

 7

 667

 1

5178

 

 

 2

 

 

 

 

 

SUNDBERG LASSE

 

 

 3497

 1

 

 

 2851

 3

 4013

 1

 0

 0

8990

 1

 

 4

 

 

 

 

 

ANDERSSON BÖRJE 

 

 

 

 

 

 

 1162

 11

 830

 14

 

 

3792

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUBBPIMPEL 2017

 STÖRSTA FISK 

Närdingen

Tomtasjön

Kyrksjön

      Largen  Rimbo-Långsjön  Havet  Kula Erken  SLUTSTÄLLNING  

Sjö10

Namn

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

Vikt

Pl

 

ANDERSSON NILS

 30

 12

 222

 5

 40

 14

 45

 12

 40

 13

 197

 1

 

 

 

 12

 

 

 

 

 

BENGTSSON SUNE

 635

 1

 196

 7

 74

 11

 84

 10

 129

 5

 150

 2

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

DELLERT STEFAN

 181

 8

 138

 12

 78

 10

 214

 4

 40

 13

 79

 5

 

 

 

 7

 

 

 

 

 

KOPPARBERG BERTIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 40

 13

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

GUSTAVSSON HANS

 193

 7

 289

 1

 40

 14

 87

 9

 97

 7

 

 

 

 

 

 6

 

 

 

 

 

HALVARDSSON BO

 236

 4

 144

 11

 67

 12

 

 

 94

 8

 

 

 189

 3

 

 10

 

 

 

 

 

JANSON CLAES

 30

 12

 182

 9

 480

 1

 40

 14

 

 

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

JONSSON ROLF

 194

 6

 195

 8

 60

 13

 45

 12

 118

 6

 

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

ERIKSSON LEIF

 30

 12

 40

 18

 40

 14

 40

 14

 

 

 

 

 

 

 

 16

 

 

 

 

 

LESKININEN REIJO

 230

 5

 82

 15

 40

 14

 74

 11

 133

 4

 0

 0

 

 

 

 11

 

 

 

 

 

LAMBERTS WINFRID

 

 

 50

 17

 178

 3

 40

 14

 70

 10

 

 

 259

 2

 

 15

 

 

 

 

 

PERSSON HANS

 80

 10

 181

 10

 119

 6

 144

 6

 392

 2

 40

 6

 

 

 

 8

 

 

 

 

 

SUNDMAN TOMMY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

TÖRNQVIST CONNY

 144

 9

 64

 16

 86

 9

 110

 8

 40

 13

 0

 0

 

 

 

 14

 

 

 

 

 

ÖSTERBERG KURT

 

 

 

 

 118

 7

 

 

 40

 13

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

TÖRNQVIST WILLY

 30

 12

 102

 13

 121

 5

 368

 2

 374

 3

 90

 4

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

AXELSSON BÖRJE

 

 

 

 

 40

 14

 40

 14

 40

 13

 

 

 386

 1

 

 -

 

 

 

 

 

JONSSON KENNETH

 240

 2

 244

 3

 40

 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

SKÖLD JANETTE 

 

 

 255

 2

 115

 8

 118

 7

 78

 9

 

 

 

 

 

 9

 

 

 

 

 

PARTANEN ALPO 

 40

 11

 102

 13

 129

 4

 181

 5

 40

 13

 

 

 

 

 

 13

 

 

 

 

 

LYMAN KENNETH 

 240

 2

 204

 6

 401

 2

 541

 1

 803

 1

 130

 3

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

SUNDBERG LASSE

 

 

 234

 4

 

 

 266

 3

 62

 11

 0

 0

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

ANDERSSON BÖRJE

 

 

 

 

 

 

 40

 14

 47

 12

 

 

 

 

 

 -