Har du frågor och funderingar - kontakta oss

Ordförande: 🙂
Kenneth Jonsson
Telefon 0176-170 02, Mobil 070-673 97 83
kenneth.jonsson.65@gmail.com

Kassör
:🙂
Hans-Olof Gustafsson
Telnr: 070-5560230
hansolof.gustafsson@telia.com

Sekreterare:🙂

Håkan Jonsson

Telnr: 070-9446422

 

Ansvarig medlemsregistrering🙂
Hans-olof Gustavsson
Tel. 070-5560230
hansolof.gustafsson@telia.com


Tävlingsledare:😠
Thomas Pettersson

Tel. 073-7554257

thomaspetters@hotmail.com

 

Adress: Lundmansgatan 11 B källaren 76145 Norrtälje

Bankgiro: 445-7222

 

Dela den här sidan